Genel İngilizce

Genel İngilizce Eğitimi Nedir?

Son Aşama Yabancı Dil Kursu Europass ve Cefr ( Avrupa Dil Portfolyosu ) standartlarına bağlı olarak Dünya genelinde kabul edilen 6 Seviye üzerinden eğitim vermektedir. Yoğun programlarımız ve genel programlarımız mevcuttur. Yoğun programlar 6,5 hafta da normal programlarımız 10 haftada tamamlanmaktadır. Eğitiminizi alırken 2 adet quiz ve 1 adet final sınavı olacaktır. Bu quiz ve sınavlarımızın içerikleri İngilizce konuşmanız, anlamanız, yazmanız, okumanız ı takip etmek için tüm becerilere bakılarak yapılacaktır. Son Aşama eğitim sistemimizden öyle eminiz ki ilerleme sağlayamazsanız, seviye de ilerlemeyi sağlayana kadar ücretsiz eğitim alabileceksiniz. Son Aşama CAMBRİDGE, IELTS ve TOEFL gibi resmi dil sınavlarınıza hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

Öncelikli olarak seviye belirleme ve gelişiminizi görmeniz içeren Son Aşama sınavları ile kursa başlamadan önceki seviyenizi ve kurs dan sonrasını ölçüyoruz. Bu sayede sizde sonucunuzu gelişiminizi görebiliyorsunuz.

Genel İngilizce gruplarımıza kayıt olan öğrencilerimize okuduğu her seviye ile ilişiği kalmadıktan sonra 12 ay şeklinde kullanabilecekleri kayıt dondurma hakları sağlıyoruz. Bu haklarını ister tek seferde isterlerse parça parça şeklinde kullanabileceklerdir. Eğitim alırken kurumumuz tarafından kullanılacak olan English Premium kaynakları tarafınıza her seviye başında olmak üzere ücretsiz olarak teslim edilecektir. Kayıt olan her öğrencimize haftalık katılabileceği konuşma kulüpleri haricinde her seviye için tanımlanan 1 ders saatlik ücretsiz konuşma özel dersi de hediyemiz olacaktır. Öğrencilerimiz bu şekilde bire bir diyalog kurabildiklerini görerek, özgüvenlerini yükseltmek, çekingenliklerini atlamalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Eksik olduğunuzu düşündüğünüz konuların telafisi yada tekrarı için randevusuz bir şekilde telafinizi sağlamak için haftanın 6 günü bir eğitmenimiz sizin için kurumda beklemektedir. Bu sayede randevu sistemi ile uğraşmadan belirlenen saat dilimlerinde istediğiniz zaman gelebilirsiniz.

Oldukça geniş sınıflarımızda ile maksimum 20 kişi ile eğitim vermekteyiz. Her sınıfımızda klimamız mevcuttur. İngilizce olan sorununuzu birlikte giderdikten sonra, eğitimi tamamladığınıza dahil Sertifikanız ise size teslim edilecektir.

Bu süreçten sonra ister akademik sınavlara çok rahat hazırlanabilecek bir altyapı sağlayın yada İngilizcenin size sunmuş olduğu avantajları Dünyayı gezerek kullanın. Tercih sizin (:

Kayıt olan her öğrencimiz adına Ormanlarımıza 1 adet fidan dikilecek ve dersler başlarken adınıza düzenlenen bağış belgesi de sizlere teslim edilecektir. Ormanlarımıza sizin adınıza da bir nebze olsun katkı sağlanacaktır.

SON AŞAMA AYRICALIKLARI

(A1) BEGINNER SEVİYESİ

 1. Sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın ifadeleri anlayabilme ve kullanabilmeleridir. Kendini veya bir başkasını tanıtabilme ve bir kişiye kendisiyle ilgili (oturduğu yer, ilişkisi, sahip olduğu şeyler, vb.) sorulara cevap verebilmeleridir. Kendisiyle konuşan kişinin yavaş ve anlaşılır konuşması durumunda onunla iletişim kurabilmektir.
 2. İlanlar, afişler ya da kataloglarda yer alan basit cümleleri anlayabilmeleridir.
 3. Oturduğu yer ve tanıdığı kişileri betimlemek için basit deyimler ve tümceler kullanabilmelidir.
 4. Basit, kısa bir mektup yazabilmek, bir soruşturmaya ilişkin kısa kişisel ayrıntıları aktarabilmek; söz gelimi bir form doldururken, ulusunu, adını, soyadını, yaşını ve adresini yazabilmelidir.
 5. Kimi söz dizimsel yapılar ve ezberlenmiş bir dağarcığa ilişkin basit dil bilgisel biçimler üzerinde sınırlı da olsa bir denetime sahip olmalarını sağlayabilmelidir.

Sadece yazıda değil konuşma pratikleriyle, aslında yanlış tarzlarla öğretilen ve İngilizcenin sevilmemesine sebep olan yöntemleri bir kenara bırakarak en iyi şekilde öğrenme ve konuşma garantisi vermekteyiz.

(A2) ELEMENTARY SEVİYESİ

 1. Yalın ve kişisel bilgiler ve aile bilgileri, alışveriş, yakın çevre, iş ile ilişkili alanlarda sıklıkla kullanılan deyimleri anlayabilmelidir. Bildik ve alışılagelen konular üzerinde yalın ve dolaysız bilgi alışverişini gerektiren basit ve bildik etkinlikler çerçevesinde iletişim kurabilmelidir.
 2. Eğitimini, dolaysız çevresini yalın yollardan betimleyebilmek ve dolaysız gereksinimlerine denk düşen konuları anlatabilmelidir.
 3. Kişiyi yakından ilgilendiren konulara ilişkin anlatımları ve sıklığı son derece yüksek bir söz dağarcığını anlayabilmesidir. Gazete ilanının, yalın ve basit iletilerin temel anlamını kavrayabilmesidir.
 4. Kısa ve çok yalın metinleri okuyabilmeli, reklam, prospektüs, menü ve tarife gibi gündelik belgelerde öngörülen özel bir bilgiyi bulabilmeli, kısa ve yalın kişisel mektupları okuduğunda anlayabilmelidir.
 5. Bilindik konu ve etkinliklerde yalın ve doğrudan bilgi alışverişinden başka bir şey gerektirmeyen basit ve alışılagelen etkinlikler sırasında iletişim kurabilmeli, genel olarak bir konuşmayı yeterince anlamasa da çok kısa iletişim alışverişinde bulunabilmelidir.
 6. Ailesini ve öteki kişileri, yaşam koşullarını, eğitimini ve güncel ya da yakın mesleki etkinliğini yalın ögelerle betimlemek için bir dizi cümleden ya da anlatımdan yararlanabilmelidir.
 7. Basit ve kısa not ve mesajlar yazabilmeli, çok basit kişisel bir mektup, örneğin bir teşekkür mektubu yazabilmelidir.
 8. Temel dizgesel yanlışları yapmasına rağmen basit yapıları doğru biçimde kullanabilmelidir.

(B1) PRE-INTERMEDIATE SEVİYESİ

 1. Açık ve standart bir dil kullanıldığında ve iş, okul, eğlence vb. bildik şeyler söz konusu olduğunda konuları anlayabilmeli, erek dilin konuşulduğu bir bölgeye yapılan yolculuk sırasında karşılaşılan durumların çoğunda sorunların altından kalkabilmeli, bildik ve ilgi alanına giren konular üzerine yalın ve tutarlı bir söylem üretebilmelidir.
 2. Bir olayı, bir deneyimi ya da bir düşü anlatabilmeli, bir beklentiyi betimleyebilmeli ve bir projeye veya bir düşünceye ilişkin gerekçeler ya da açıklamaları kısaca dile getirebilmelidir.
 3. Açık ve uygun bir dil kullanıldığında ve iş, okul, eğlence, vb. bildik konular söz konusuysa, temel ögeleri anlayabilmek, göreceli olarak yavaş ve tane tane konuşulması durumunda güncel olaylar ve kişisel veya mesleki olarak ilgisini çeken birçok radyo ve televizyon yayınının özünü anlayabilmelidir.
 4. Temelde gündelik ya da mesleğine ilişkin bir dilde kaleme alınmış metinleri anlayabilmeli, olaylara ilişkin betimlemeleri, duyguların betimini ve kişisel mektuplarda yer alan dilekleri anlayabilmelidir.
 5. Konuşulan yabancı dilin kullanıldığı bölgeye yaptığı bir yolculuk sırasında karşılaşılabilecek durumların birçoğuyla başa çıkabilmeli, bir hazırlık yapmaksızın, bildik ya da kişisel ilgi alanına giren veya gündelik yaşama ilişkin (örneğin aile, boş zaman etkinlikleri, iş, seyahat ve güncel olaylar) bir konuşmaya katılabilmelidir.
 6. Açık bir biçimde yapılandırılmamış ve geçiş yerleri örtük kalmış olsa bile uzun bir söylevi anlayabilmeli, televizyon yayınlarını ve filmleri fazladan bir çaba göstermeksizin anlayabilmelidir. Uzun, karmaşık, olgusal ve yazınsal metinleri anlayabilmek, biçim farklılıklarını değerlendirebilmeli ve uzmanlık alanlarında yazılmış ve alanıyla ilgili olmasa bile uzun teknik yönergeleri anlayabilmelidir.
 7. Sözcükleri uzun uzadıya aramak zorunda kalmaksızın doğallıkla ve akıcı bir biçimde kendini ifade edebilmeli, toplumsal ya da mesleki ilişkiler için dili esnek ve etkin bir biçimde kullanabilmeli, düşüncelerini ve görüşlerini kesinlik içinde dile getirebilmeli ve konuşmalara uygun durumlarda müdahale edebilmelidir.
 8. Karmaşık konuların açık ve ayrıntılı betimlemelerini, bunlara bağlı konularla bütünleştirerek, kimi noktaları geliştirerek ve söz aldığında bunları uygun bir biçimde tamamlayarak sunabilmeli, açık ve yapılandırılmış bir metin içinde düşüncelerini dile getirebilmeli ve bakış açısını geliştirebilmelidir.
 9. Bir mektupta, bir denemede ya da bir tutanakta önemli gördüğü noktaları vurgulayarak karmaşık konuları kaleme alabilmeli, alıcıya uygun bir üslup benimseyebilmeli, aile, boş zaman etkinlikleri ve ilgi alanları, iş, yolculuklar ve güncel olaylar gibi konularda kimi duraksamalar ve dolaylamalara karşın başarılı iletişim kurabilmek için yeterince dilsel olanaklara ve sözcük dağarcığına sahip olabilmeli, öngörülebilen durumlarda sıklıkla karşılaşılan yapılar ve “şemalar” dağarcığını oldukça düzgün bir biçimde kullanabilmelidir. Özellikle uzun, serbest üretim kesitleri içinde söylediklerini düzeltmek ve sözcüklerle cümlelerini aramak için yaptığı duraklar oldukça belirgin olmakla birlikte anlaşılır bir söylem ortaya koyabilmelidir.
 10. Bildik ya da kişisel ilgi alanlarına giren konularda baş başa sürdürülen bir konuşmayı yüreklendirebilmeli, destekleyebilmeli ve sonlandırabilmelidir. Karşılıklı anlaşılmayı doğrulamak için birisinin söylediğini ya da bir bölümünü yineleyebilmeli, bir dizi kısa, yalın ve ayrık ögeyi bir dizi çizgisel zincirleme diziliş içinde bağlayabilmelidir.

(B2) INTERMEDIATE SEVİYESİ

 1. Uzmanlık alanına ilişkin teknik bir tartışma da dahil olmak üzere karmaşık bir metin içindeki somut ya da soyut konuların özünü anlayabilmeli, doğal bir konuşmacıyla ne kendisi ne de karşısındaki için bir gerilim içermeyen bir konuşma türünden durumlarda belli bir doğallık ve rahatlık derecesiyle iletişim kurabilmeli, geniş bir konu dizisi içinde kendini açık ve ayrıntılı bir biçimde dile getirebilmeli, güncel bir konuya ilişkin görüş bildirebilmeli ve farklı olasılıkların avantaj ve sakıncalarını sergileyebilmelidir.
 2. Oldukça uzun konferans ve söylevleri anlayabilmeli ve hatta konuyu göreceli olarak biliyorsa karmaşık bir görüşü izleyebilmelidir. Güncel olaylara ilişkin televizyon yayınlarının, haberlerin ve filmlerin birçoğunu anlayabilmelidir.
 3. Yazarlarının özel bir tutum ve belli bir bakış açısı benimsediği çağdaş sorunlar üzerine yazılmış makaleleri ve tutanakları okuyabilmeli ve düz yazı biçiminde kaleme alınmış bir yazınsal metni anlayabilmelidir.
 4. Bir anadili konuşucusuyla sıradan bir etkileşimi olanaklı kılan doğallık ve rahatlık derecesinde konuşabilmeli, bildik durumlarda bir konuşmaya etkin bir biçimde katılabilmeli, görüşlerini sunabilmeli ve savunabilmelidir.
 5. İlgi alanlarına ilişkin olarak geniş bir konu dizisi içinde anlatmak istediklerini açık ve ayrıntılı bir biçimde dile getirebilmeli, güncel bir konuyla ilişkili olarak bir bakış açısı geliştirebilmeli ve farklı olasılıkların üstünlüklerine ve sakıncalarına ilişkin açıklama getirebilmelidir.
 6. İlgi alanlarına ilişkin olarak geniş bir konu dizisi içinde açık ve ayrıntılı metinler yazabilmeli, bir bilgi aktararak ya da belli bir görüşe ilişkin olarak bu görüş doğrultusunda ya da karşıt gerekçeler sergileyen bir deneme ya da tutanak yazabilmelidir. Olaylara ve deneyimlere ilişkin kişisel görüşlerini vurgulayan mektuplar yazabilmelidir.
 7. Açık betimlemeler yapabilmeli, bakış açısını dile getirebilmeli ve sözcüklerini gözle görünür bir biçimde aramaksızın bir uslamlama geliştirebilmek için oldukça geniş bir dil dizisine sahip olabilmelidir.
 8. Oldukça yüksek bir dil bilgisel denetim düzeyi ortaya koyabilmeli, yanlış anlamalarla sonuçlanan yanlışlar yapmamalı ve genellikle yanlışlarını kendi kendine düzeltebilmelidir.
 9. Oldukça düzenli bir akıcılıkla göreceli olarak uzun bir konuşma yapabilmeli; yapıları ve deyişleri ararken duraksamalar yapsa da, uzun duraklarla pek karşılaşmamalıdır.
 10. Yeri geldiğinde alabilmeli ve henüz incelikle olmasa bile bir konuşmayı gerektiğinde sonuçlandırabilmelidir. Bildiği konularda, anladığını doğrulayarak, başkalarından yardım alarak, vb. tartışmayı rahatlıkla sürdürebilmelidir. Uzun bir söz alış sırasında kimi “sıçramalar” ortaya çıksa bile tümcelerini açık ve tutarlı bir şekilde ifade etmeye çalışabilmektir.

(C1) UPPER-INTERMEDIATE SEVİYESİ

 1. Uzun ve zorlu metinlerden oluşan geniş bir basamağı anlayabilmeli ve örtük anlamları kavrayabilmelidir. Sözcüklerini uzun uzadıya aramak zorunda olmaksızın doğal ve akıcı bir biçimde kendini ifade edebilmeli, toplumsal, mesleki ya da akademik yaşamı içinde dilini esnek ve etkin bir biçimde kullanabilmelidir. Karmaşık konularda açık ve dizgeli bir biçimde kendini anlatabilmeli ve düzenleme, eklemleme ve söylem bağdaşıklığı açık bir biçimde yapılandırılmamış ve geçiş yerleri örtük kalmış olsa bile uzun bir söylevi anlayabilmelidir. Televizyon yayınlarını ve filmleri fazladan bir çaba göstermeksizin anlayabilmektir.
 2. Uzun, karmaşık, olgusal ve yazınsal metinleri anlayabilmeli, biçim farklılıklarını değerlendirebilmeli, uzmanlık alanlarında yazılmış ve alanıyla ilgili olmasa bile uzun teknik yönergeleri anlayabilmelidir.
 3. Sözcüklerini uzun uzadıya aramak zorunda kalmaksızın doğallıkla ve akıcı bir biçimde kendini ifade edebilmeli, toplumsal ya da mesleki ilişkiler için dili esnek ve etkin bir biçimde kullanabilmelidir. Düşüncelerini ve görüşlerini kesinlik içinde dile getirebilmeli ve konuşmalara uygun durumlarda müdahale edebilmelidir.
 4. Karmaşık konuların açık ve ayrıntılı betimlemelerini, bunlara bağlı konularla bütünleştirerek, kimi noktaları geliştirerek ve söz aldığında bunları uygun bir biçimde tamamlayarak sunabilmelidir.
 5. Açık ve yapılandırılmış bir metin içinde düşüncelerini dile getirebilmeli, bakış açısını geliştirebilmeli, bir mektupta, bir denemede ya da bir tutanakta önemli gördüğü noktaları vurgulayarak karmaşık konuları kaleme alabilmelidir. Alıcıya uygun bir üslup benimseyebilmeli, genel, eğitsel, mesleki ya da boş zaman etkinlikleri gibi geniş bir konu dizisi içinde, söylemek istediği konuda kendini kısıtlama zorunluluğu duymaksızın, açık ve uygun bir düzeyde dile getirebilmesine olanak tanıyan anlatım biçimini seçebileceği geniş bir söylem dizisine sahip olabilmelidir.
 6. Yüksek bir dilbilgisi düzeyine sahip olmalı; dizgesel yanlışları azaltabilmeli, saptamaları güç ve ortaya çıktıklarında konuşucu kendi kendisine hatalarını düzeltebilmesini sağlamalıdır.
 7. Neredeyse bir güç harcamaksızın kolaylıkla ve doğal bir biçimde kendini dile getirebilmelidir, yalnızca kavramsal olarak güç bir konu söylemin doğallığını ve akıcılığını bozabilir.
 8. Sözlerine giriş olarak, söz almak ya da düşündüğü sırada sözü elinde tutmak amacıyla zaman kazanmak için yaygın söylemsel işlevler dağarcığından uygun bir anlatımı seçebilmelidir.
 9. Yapılaştırma ve eklemlemeye ilişkin dilsel araçların denetimli bir kullanımını ortaya koyarak açık, akıcı ve yeterince yapılaştırılmış bir metin üretebilmelidir.

(C2) ADVANCED SEVİYESİ

 1. Okuduğu ve duyduğu her şeyi neredeyse bir çaba göstermeksizin anlayabilmeli, farklı kaynaklardan yazılı ve sözlü olgu ve kanıtları tutarlı bir biçimde özetleyerek yeniden oluşturabilmeli, doğal bir biçimde, son derece akıcı ve kesin olarak kendini ifade edebilmeli ve karmaşık konularla bağlantılı ince anlam farklılıklarını ayırt edebilmelidir.
 2. İster yüz yüze isterse medyada ve hızlı konuşulduğunda özel bir şiveyi tanıyacak zamanının olması koşuluyla, sözlü dili anlamada hiçbir güçlükle karşılaşmadan anlayabilmelidir.
 3. Düşüncelerinin ince anlam ayrıntılarını vurgulamasını, ayırmasını ya da açıklıkla aktarabilmesini sağlayan dilsel biçimler altında dile getirilmesi konusunda son derece geniş esneklik göstererek o dile ilişkin deyişlerde ve bildik anlatımlarda yeterince ustalaşmalıdır.
 4. Dikkati başka bir noktaya odaklanmış olsa bile (örneğin bir şeyi planlama ya da başkalarının tepkilerinin gözlemlenmesi), karmaşık bir dilde yüksek bir dilbilgisellik derecesini elinde bulundurabilmelidir.
 5. Doğal bir söylem içinde, güçlükleri savuşturarak ya da dinleyicinin farkına varmaması için yeterince becerikli bir biçimde ödünleyerek uzun uzun, doğal bir söylem içinde kendini ifade edebilmelidir. Dışa yansıyan bir çaba olmaksızın dil dışı ve titremsel belirtileri kullanarak rahatça ve beceriyle etkileşime girebilmek, ister söz alma düzleminde isterse gönderimde bulunma ve imalarda tamamen doğal bir biçimde söz alışverişine katılabilmelidir.
 6. Düzenleyici yapıları ve bağlantı sözcükleriyle öteki eklemleme öğelerine ilişkin geniş bir dizgeyi eksiksiz ve uygun bir biçimde kullanarak tutarlı ve özenli bir söylem üretebilmelidir.